szeptember 2008


Az ELTE Egyetemi Könyvtár az előző évi hagyományokat követve újra megnyitja kapuit a Kulturális Örökség Napjain. Ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak az érdeklődök a könyvtár és az egyetem történetéről, a legendás Nyugat című irodalmi folyóiratról, a reneszánsz évhez kapcsolódóan Mátyás király könyvtárának, a Bibliotheca Corviniana sorsáról. A restaurátor műhelyben a 16-17. századi könyvek restaurálásának technikájáról és a könyvkészítés történetéről tudhatunk meg érdekességeket. Ennek keretén belül a Könyv-örökbefogadási programunkról is tartunk tájékoztatót. A divattörténeti kiállítás a 19. századtól a 20. század elejéig ívelő divatirányzatok változásait mutatja be a korabeli sajtó divatképmellékleteinek tablóival. A díszterem tárlóiban az 50 éves Egyetemi Levéltár gazdag dokumentumanyaga várja az érdeklődőket. Látogatóink vezetett körsétán bebarangolhatják az 1876-ban átadott könyvtárpalota eklektikus stílusú épületét. Pompásan ívelő lépcsősor vezet a díszterembe, ahol Lotz Károly mennyezeti freskójának nőalakjai a tudományokat és művészeteket szimbolizálják.

Részletes program:

Előadások a Díszteremben

szeptember 20.

11:00-12:00 –”A disputatio fogainak állapotáról” avagy az egyetemi élet a 13-14. században – Dr. Rászlai Tibor
13:00-14:00 – 100 éves a Nyugat című folyóirat – Buda Attila
15:00-16:00 – Az egyetem története – 1635-2008 – Dr. Szögi László
17:00-18:00 – Az Egyetemi Könyvtár története 1561-2008 – Dr. Klimes-Szmik Katalin

szeptember 21.

10:00-11:00 – A magyarországi humanizmus kezdetei: Vitéz János és köre – Bibor Máté
11:00-12:00 – A Bibliotheca Corviniana Hunyadi Mátyás uralkodása alatt és a király halála után – Bibor Máté
12:00-13:00 – Babits és a Nyugat – Bibor Máté
13:00-14:00 – 100 éves a Nyugat című folyóirat – Buda Attila

Barangolás a könyvtárpalotában

Útvonal: aula – díszlépcsőház – díszterem- műemlékraktár – főigazgatói szoba

szeptember 20.
15:00-16:00 – Dr. Szögi László
17:00-18:00 – Dr. Klimes Szmik Katalin
19:00-20:00 – Varga Klára

szeptember 21.

15:30-16:00 – Molnár Gabriella

Restaurátorműhely látogatás (bemutató előadás – előzetes bejelentkezéssel csoportoknak – Szalaváry Miklós)

szeptember 20. – 10:00-11:00; 12:00-13:00

szeptember 21. – 10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00

Kiállítások – szeptember 20-án 10:00-20:00; szeptember 21-én 10:00-16:00

Divattörténet – 19. századi divatképek – aula – kérésre tárlatvezetés – Fabó Edit
50 éves az ELTE Egyetemi Levéltár – díszterem
Az Egyetemi Könyvtár története – díszlépcsőház – 1. emelet

2008. szeptember 17. és október 16. között tart nyitva az ELTE Egyetemi Könyvtár kiállítótermében az „Archivum Universitatis – 50 éves az ELTE Levéltára” című kiállítás.

Az ország első egyetemi levéltára 1958. július 11-én kapott engedélyt a Művelődési Minisztériumtól működése megkezdésére.

A fél évszázados intézmény történetének legfontosabb eseményeit dokumentáló iratok, fényképek, tárgyi emlékek felvillantják az egyetemi levéltári munka területeit az iratbegyűjtéstől a tudományos kiadványok elkészítéséig. Külön tárlóban mutatjuk be a levéltár hazai és külföldi szakmai kapcsolatait.

A múlt dokumentumai iránt érdeklődő nagyközönség számára is érdekesek lehetnek a levéltár őrizetében lévő XVII. – XIX. századi egyetemtörténeti dokumentumok, így a Pázmány Péter aláírásával hitelesített egyetemi alapító levél, Mária Terézia 1780-ban kiállított díszes szabadalom levele, a jogtudományi kar első, 1825-ből származó szigorlati jegyzőkönyve, Szentpétery Imre magántanári képesítésének iratai, Pais Dezső nyelvész középiskolai tanári oklevele.

A litera.hu c. irodalmi portálon olvasható egy beszélgetés Lábass Endre író, festő-és fotóművésszel, aki többek között az Egyetemi Könyvtár kupolájában lévő “odújáról”, műterméről is beszél, ugyanis a könyvtár vezetősége beleegyezésével a művész kis műtermet rendezett be az intézmény legmagasabb pontján.

Már-már hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakája program keretében, ideje alatt eme “odújában” fogadja Lábass Endre a művészetére kíváncsi látogatókat.

Németh G. Béla (1925-2008)2008. szeptember 5-én elhunyt Németh G. Béla irodalomtörténész, aki 1980 és 1994 között, 14 évig az Egyetemi Könyvtár főigazgatója is volt.

Németh G. Béla 1925. február 17-én, Szombathelyen született. 1950-ben a budapesti egyetemen magyar-német szakon végzett. Eötvös-kollégista volt, 1948-ban azonban kizárták. 1951-1952 között általános iskolai tanár, 1952-53 között kölcsönkönyvtári alkalmazott volt. 1953-55-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskola adjunktusa, 1955-1958-ban az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa, 1959-63 között gimnáziumi tanár, 1963-tól az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa, 1965-től az ELTE adjunktusa, tanára. 1981-ben megszervezi a művelődéstörténeti tanszéket, melynek vezető tanára 1987-ig. 1987-1995-ben a 19. századi magyar irodalomtörténeti tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1980-1995-ban az Egyetemi Könyvtár főigazgatója. 1991-96 között az MTA Nyelv-és Irodalomtudományi Osztály elnöke, az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Poétikai Munkabizottság elnöke, a Művelődéstörténeti Bizottság tagja, a 19. századi munkabizottság elnöke, a Gyűjteményi Tanszék elnöke, a Művészeti Gyűjtemény társelnöke, az Osztrák-Magyar Irodalomtudományi Vegyesbizottság és a Svéd-Magyar Történész Vegyesbizottság tagja. 1979-88 között a TMB (Tudományos Minősítő Bizottság) irodalomtudományi szakbizottságának elnöke.
Kutatási területe:
a szabadságharc utáni és a 20. századi magyar irodalom. Az irodalomtudomány kandidátusa (1966), doktora (1973). 1982-től az MTA levelező tagja, 1990-től rendes tagja.
Megkapta a József Attila-díjat (1976), az Akadémiai Díjat (1980), a Déry-díjat (1987), a Széchenyi-díjat(1996), és a Kosztolányi Dezső-díjat (1998).

Működése alatt került sor a metróépítés miatt erősen megrongálódott Egyetemi Könyvtár épületének rekonstrukciójára (1982-1994).

Főbb munkái: Mű és személyiség (1970); Tragikum és történetfelfogás (1971); Türelmetlen és késlekedő félszázad (1971); Létharc és nemzetiség (1976); 11 vers (1977); Az egyensúly elvesztése. A német romantika (1978); Küllő és kerék (1981); A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában (1981); 7 kísérlet a kései József Attiláról (1982); Századutóról, századelőről (1985); Babits, a szabadító (1987); Hosszmetszetek és keresztmetszetek (1987); Péterfy Jenő (1988); Forradalom után – kiegyezés előtt (szerk., társszerző, 1989); Kérdések és kétségek (1995); Emlékek, eszmék emberek (1996); Korok és versek (1996); Írók, művek, emberek (1998).

Megjelent a Balkon c. kortárs művészeti folyóirat legfrisebb, 2008_7,8-as, összevont száma, melyben Székely Juli-Székely Ákos: Felhőkatalógus. Lengyel András Budapest felett az ég II. c. írásukban Lengyen Andrásnak az Egyetemi Könyvtárban a Múzeumok Éjszakája 2008 program ideje alatt (június 21-én) megalkotott/elkészített “helyszín(idő)specifikus installációját” elemzik. Az írás, illetve az egész lapszám nemsokára online formában is olvasható itt.

2008. szeptember 15-től az Egyetemi Könyvtár hosszabbított nyitva tartással áll az olvasók rendelkezésére!

Új nyitva tartásunk: H-P: 10-20 óra.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára pályázatot hirdet a Gazdasági és technikai osztályon betöltendő gondnoki állásra.

Feladatai:

 • A Könyvtár biztonsági, vagyonvédelmi ügyeinek szervezése, végrehajtása, ellenőrzése.
 • Portaszolgálat, takarítás biztosítása, megszervezése.
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartatása.
 • Az épület fenntartásának, üzemelésének biztosítása, az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása.
 • A könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos tevékenységek végrehajtása, koordinálása.

Feltételek:

 • Középfokú műszaki végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
 • Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Előny:

 • Középvezetői gyakorlat.
 • Költségvetési intézményben szerzett gyakorlat.
 • Tűzvédelmi vagy munkavédelmi vagy fűtői szakképesítés.

Bérezés a KJT szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot és egy motivációs levelet.

A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 19-ig kell benyújtani az Egyetemi Könyvtár főigazgatójához, Dr. Szögi Lászlóhoz levélben (ELTE Egyetemi Könyvtár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) vagy e-mailben.


 • Teremfelügyelő a Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztályon.
  • Feladata: a Díszterem felügyelete
  • Pályázati feltételek: középfokú végzettség
  • Előny: idegen nyelv(ek) ismerete
  • Munkaidő: 10-18 óra
  • Bérezés a KJT szerint
 • Raktáros a Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztályon.
  • Feladatai: Dokumentumok kérésre való kiszolgálása, majd eredeti helyükre történő visszaosztása, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása a könyvtár épületében lévő illetve az azon kívül elhelyezkedő raktárakban. Részvétel a könyvtár raktárait érintő minden tevékenységben: állományellenőrzésben, revízióban, raktárrendezésben, átcsoportosításban stb.
  • Követelmény: középfokú végzettség
  • Előny: szakmai gyakorlat
  • Munkaidő: 10-20 óra között 8 órás munkaidő
  • Bérezés a KJT szerint

A pályázathoz csatolandó:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél

A pályázatokat a megjelenéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb 2008. szeptember 12-ig kell benyújtani az Egyetemi Könyvtár főigazgatójához levélben (ELTE Egyetemi Könyvtár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) vagy e-mailben.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára pályázatot hirdet a Gazdasági és technikai osztályon betöltendő osztályvezetői állásra.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára az ELTE szolgáltató szervezeti egysége, nem önálló gazdálkodású intézmény. Az osztályvezető feladatai:

 • Felügyeli és irányítja a Pénz- és munkaügyi csoport, a Gondnokság valamint a Kötészeti és restaurátor műhely tevékenységét.
 • Elkészíti és végrehajtja az Egyetemi Könyvtár éves költségvetési tervét, az Egyetem költségvetési előírásainak betartásával.
 • Munkaügyi feladatok ellátása, irányítása.
 • A Könyvtár biztonsági, vagyonvédelmi ügyeinek szervezése, végrehajtása, ellenőrzése.
 • Az épület fenntartásának, üzemelésének biztosítása, az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása.
 • Adatszolgáltatás a hatáskörébe tartozó területek tekintetében, elemzések készítése.
 • Kapcsolattarás az ELTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságának osztályaival.

Feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség.
 • Legalább 5 éves szakmai (ebből 2 év költségvetési intézménynél) gyakorlat
 • Legalább 3 éves vezetői gyakorlat
 • Büntetlen előélet

Előny:

 • SAP ismerete
 • Idegen nyelv/ek ismerete

Bérezés a KJT alapján ill. megegyezés szerint.

A pályázatokat 2008. szeptember 15-ig kell benyújtani az Egyetemi Könyvtár főigazgatójához (Dr. Szögi László, ELTE Egyetemi Könyvtár. 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. vagy e-mailben).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára pályázatot hirdet muzeológusi állás betöltésére.

Az állás elfoglalásának feltétele muzeológusi egyetemi diploma, egy idegen nyelv legalább középfokú ismerete. Fizetés a közalkalmazott bértábla szerint. Az állás betöltésére 2008. szeptember 15-től, vagy legkésőbb 2008. október 1-től kerülhet sor.

A felveendő muzeológus feladata az Eötvös Loránd Tudományegyetem kialakítandó egyetemi múzeuma megalapításának előkészítése. Ennek keretében rendezni kell, és nyilvántartásba kell venni az Egyetemi Könyvtárban és az Egyetemi Levéltárban található különböző típusú muzeális anyagokat. Fel kell mérni az Egyetem valamennyi szervezeti egységében található muzeális tárgyakat és dokumentumokat. Elő kell készíteni a meglévő gyűjtemények egységes szerkezetű feltárását, valamint az Egyetemi Múzeum megalapításának törvényben előírt feltételeit.

A pályázatokat 2008. szeptember 12-ig kell benyújtani az Egyetemi Könyvtár főigazgatójához (Dr. Szögi László, ELTE Egyetemi Könyvtár. 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. vagy e-mailben)