állás


Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet informatikus és tájékoztató könyvtárosi munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet kéziratokkal és régi nyomtatványokkal foglalkozó könyvtárosi munkakör munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet portás, karbantartó és fűtői munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet a Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályán betöltendő feldolgozó könyvtárosi állásra. Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet a Kéziratok és régi nyomtatványok osztályán betöltendő könyvtárosi állásra.
Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet részmunkaidős információ pultos munkatársi munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet humánerőforrás munkatársi és kommunikációs munkatársi munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet a Hálózati és módszertani osztályon könyvtárosi és a Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályon feldolgozó könyvtárosi munkakör betöltésére. Részletek a honlapon.

Az Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet raktárosi munkakör betöltésére.
Részletek a honlapon.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára pályázatot hirdet a Kéziratok és régi nyomtatványok osztályán betöltendő könyvtárosi állásra.

A betöltendő álláshelyről: teljes, napi nyolc órás (heti 40 órás) munkaidő; pályakezdő esetén a szokásos három éves gyakornoki idő megelőzi a közalkalmazotti kinevezést.

Elvégzendő feladatok:

 • XVI-XVIII. században megjelent, ún. régi nyomtatványok feldolgozása.
 • Kéziratok feldolgozása.
 • Bibliográfiai leírásokat és példányrekordokat, készít, kiegészít és revideál.
 • Leltárkönyvet készít a megfelelő adatbázisban.
 • Részt vesz az osztály által gondozott katalógusokkal kapcsolatos munkákban
 • Részt vesz az állományrevízióban.
 • Elvégzi az osztály digitalizálási tervében lefektetett munkákat.
 • Részt vesz a Könyvtár tudományos programjaiban.
 • Szakmai munkával támogatja a Könyvtár kiállításainak, rendezvényeinek megszervezését.
 • Tudományos szaktájékoztatás keretében téma- és adatszolgáltatást végez.

Feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség (latin-görög szak és/vagy könyvtár szak).
 • A következő nyelvek közül legalább kettő középfokú szintű ismerete szükséges (diploma vagy állami nyelvvizsga): latin, ógörög, német, angol, francia, olasz.
 • Büntetlen előélet.

Előny:

 • Széleskörű ismeretek a XVI-XVIII századi történelem, könyv- könyvtár- és művelődéstörténet területén.
 • Régi nyomtatványok leírásához szükséges szabványok ismerete, jártasság a régi könyvek számítógépes feldolgozása területén.

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munka.
 • Számítógépes felhasználói ismeretek.

Bérezés a KJT alapján.

A pályázatokat 2010. február 3-ig kell benyújtani az Egyetemi Könyvtár főigazgatójához (Dr. Szögi László, ELTE Egyetemi Könyvtár. 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. vagy elektronikus úton a titkarsag@lib.elte.hu e-mail címre).

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • iskolai végzettséget és állami nyelvvizsgát igazoló diploma másolata;
 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör legkorábban 2010. február 15-től tölthető be.

Következő oldal »